Protierózne opatrenia

Zatrávnená zjazdovka je ideálnym podkladom pre technické zasnežovanie. Minimalizuje výšku snehu pre spustenie sezóny a v jarných mesiacoch umožňuje maximálne využiť snehovú vrstvu.

Pre minimalizovanie pôdnej erózie ponúkame niekoľko riešení:

  • Hydroosev: progresívna a najmä efektívna metóda, kde zmes osiva, mulču, hnojiva, a ďalších prídavných látok sa priamo aplikuje na urovnaný povrch.
  • Geosiete: klasická metóda pôdnej ochrany, kde jutová sieť je pripevnená k erodovanému povrchu a tak zabraňuje  splavovaniu zeminy. Táto metóda je kombinovaná s ručným podsevom, hydroosevom alebo nastielaním.

Osivá

Ako doplnok ponúkame rôzne druhy osív s ohľadom na konkrétne podmienky a použitie.