Zasnežovanie  

Disponujeme niekoľkoročnými skúsenosťami s montážou, ako aj prevádzkou zasnežovacích systémov.

  • Realizujeme kompletné stavby rozvodov zanežovania pri ktorých vykonávame všetky činnosti realizácie tj. zemné práce, montáž TG, vnútrostaveniskovú dopravu, montáž koncových zariadení. Pri obsype rozvodov používame triediacu lyžicu.
  • Zabezpečujeme montáž potrubí ALVENIUS, ALPINAL, DUKTUS.
  • Rozvody vzduchu HDPE potrubím s elektrotvarovkami.
  • Odberné miesta osádzame v prevedení betón, oceľ.
  • NN rozvody realizujeme so zaustením do chráničiek

Okrem kompletných realizácii, vieme pre zákazníka zabezpečiť aj jednotlivé stupne realizácií: montáž TG, šefmontáž TG, stavebný dozor.